Showroom Gold Lixil Đông Đức

GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
AC-1052/CW-S32VN

AC-1052/CW-S32VN

Giá: 17,170,000đ

17,170,000đ
AC-991R/CW-S32VN

AC-991R/CW-S32VN

Giá: 10,190,000đ

10,190,000đ
KF-412V

KF-412V

Giá: 620,000đ

1,240,000đ
AC-909R/CW-H18VN

AC-909R/CW-H18VN

Giá: 17,430,000đ

17,430,000đ
AC-900R/CW-S15VN

AC-900R/CW-S15VN

Giá: 9,660,000đ

19,320,000đ
AC-1052/CW-H18VN

AC-1052/CW-H18VN

Giá: 23,230,000đ

23,230,000đ
AC-939/CW-KB22AVN

AC-939/CW-KB22AVN

Giá: 18,230,000đ

18,230,000đ
AC-900R/CW-H18VN

AC-900R/CW-H18VN

Giá: 17,240,000đ

17,240,000đ
AC-1052/CW-KB22AVN

AC-1052/CW-KB22AVN

Giá: 25,500,000đ

25,500,000đ
AC-1017R/CW-S32VN

AC-1017R/CW-S32VN

Giá: 12,710,000đ

12,710,000đ
LFV-402S

LFV-402S

Giá: 3,220,000đ

3,220,000đ
LFV-8100B

LFV-8100B

Giá: 6,870,000đ

6,870,000đ
BFV-1203S-4C

BFV-1203S-4C

Giá: 2,450,000đ

2,450,000đ
LFV-8000SH2

LFV-8000SH2

Giá: 4,870,000đ

4,870,000đ
LFV-101S

LFV-101S

Giá: 3,470,000đ

10,410,000đ
LFV-8000S

LFV-8000S

Giá: 4,160,000đ

4,160,000đ
LFV-3002S

LFV-3002S

Giá: 2,900,000đ

5,800,000đ
BFV-903S-1C

BFV-903S-1C

Giá: 2,295,000đ

2,295,000đ
BFV-5003S-5C

BFV-5003S-5C

Giá: 6,310,000đ

6,310,000đ
BFV-1113S-7C

BFV-1113S-7C

Giá: 2,250,000đ

2,250,000đ
LFV-4001S

LFV-4001S

Giá: 5,300,000đ

5,300,000đ
A-703-7

A-703-7

Giá: 210,000đ

210,000đ
KF-6090VA

KF-6090VA

Giá: 1,410,000đ

2,820,000đ
KF-6075VAR

KF-6075VAR

Giá: 1,260,000đ

1,260,000đ
KF-5070VAC

KF-5070VAC

Giá: 840,000đ

840,000đ
H-442V

H-442V

Giá: 210,000đ

420,000đ
KF-5075VA

KF-5075VA

Giá: 840,000đ

840,000đ
KF-4560VA

KF-4560VA

Giá: 710,000đ

1,420,000đ
KF-645VA

KF-645VA

Giá: 3,540,000đ

3,540,000đ
KF-845VA

KF-845VA

Giá: 3,370,000đ

3,370,000đ
KF-745VA

KF-745VA

Giá: 3,310,000đ

3,310,000đ
KF-645VB

KF-645VB

Giá: 3,300,000đ

3,300,000đ
KF-845VB

KF-845VB

Giá: 2,990,000đ

2,990,000đ
KF-745VB

KF-745VB

Giá: 2,990,000đ

5,980,000đ
KF-545VA

KF-545VA

Giá: 2,260,000đ

2,260,000đ
 KF-545VB

KF-545VB

Giá: 2,020,000đ

2,020,000đ
KF-745VW

KF-745VW

Giá: 1,970,000đ

1,970,000đ
KF-645VW

KF-645VW

Giá: 1,850,000đ

1,850,000đ
KF-845VW

KF-845VW

Giá: 1,750,000đ

1,750,000đ
KF-415VA

KF-415VA

Giá: 1,660,000đ

1,660,000đ
KF-44V

KF-44V

Giá: 11,100,000đ

11,100,000đ
KF-12J

KF-12J

Giá: 4,270,000đ

4,270,000đ
CFV-11W

CFV-11W

Giá: 1,390,000đ

1,390,000đ
KF-746V

KF-746V

Giá: 980,000đ

980,000đ
KF-846V

KF-846V

Giá: 910,000đ

910,000đ
KF-546V

KF-546V

Giá: 760,000đ

760,000đ
KF-646V

KF-646V

Giá: 740,000đ

740,000đ
KF-416V

KF-416V

Giá: 710,000đ

710,000đ
H-486V

H-486V

Giá: 450,000đ

450,000đ
CF-22H

CF-22H

Giá: 90,000đ

180,000đ
JT-1000V

JT-1000V

Giá: 17,240,000đ

51,720,000đ
KS - 370

KS - 370

Giá: 5,950,000đ

5,950,000đ
JT-SB216GSN

JT-SB216GSN

Giá: Liên hệ

KF-24FL

KF-24FL

Giá: 2,210,000đ

4,420,000đ
KFV-25(AY)

KFV-25(AY)

Giá: 1,605,000đ

1,605,000đ
KFV-24(AY)

KFV-24(AY)

Giá: 880,000đ

1,760,000đ
PBFV-600

PBFV-600

Giá: 3,740,000đ

3,740,000đ
PBFV-120

PBFV-120

Giá: 800,000đ

800,000đ
PBFV-110

PBFV-110

Giá: 700,000đ

700,000đ
AC-4005/CW-H18VN

AC-4005/CW-H18VN

Giá: 24,980,000đ

24,980,000đ
KF-541V

KF-541V

Giá: 270,000đ

270,000đ
KF-641V

KF-641V

Giá: 360,000đ

360,000đ
KF-743V

KF-743V

Giá: 1,050,000đ

1,050,000đ
KF-544V

KF-544V

Giá: 710,000đ

710,000đ
KF-642V

KF-642V

Giá: 1,390,000đ

1,390,000đ
KF-417V

KF-417V

Giá: 470,000đ

940,000đ
H-AC480V6

H-AC480V6

Giá: 1,010,000đ

1,010,000đ
KF-543V

KF-543V

Giá: 790,000đ

790,000đ
KF-643V

KF-643V

Giá: 840,000đ

840,000đ
KF-415VB

KF-415VB

Giá: 1,510,000đ

1,510,000đ
KF-741V

KF-741V

Giá: 450,000đ

900,000đ
KF-411V

KF-411V

Giá: 340,000đ

340,000đ
KF-413V

KF-413V

Giá: 650,000đ

650,000đ
KF-742V

KF-742V

Giá: 1,320,000đ

1,320,000đ
H-484V

H-484V

Giá: 95,000đ

95,000đ
KF-415VW

KF-415VW

Giá: 1,370,000đ

4,110,000đ
KF-744V

KF-744V

Giá: 1,030,000đ

1,030,000đ
KF-542V

KF-542V

Giá: 680,000đ

680,000đ
H-441V

H-441V

Giá: 50,000đ

50,000đ
KF-414V

KF-414V

Giá: 710,000đ

710,000đ
H-AC400V6

H-AC400V6

Giá: 630,000đ

630,000đ
H-481V

H-481V

Giá: 80,000đ

80,000đ
KF-844V

KF-844V

Giá: 1,030,000đ

2,060,000đ
H-485V

H-485V

Giá: 260,000đ

260,000đ
KF-841V

KF-841V

Giá: 370,000đ

370,000đ
H-445V

H-445V

Giá: 200,000đ

200,000đ
KF-843V

KF-843V

Giá: 960,000đ

1,920,000đ
KF-545VW

KF-545VW

Giá: 1,420,000đ

1,420,000đ
H-483V

H-483V

Giá: 95,000đ

190,000đ
KF-842V

KF-842V

Giá: 1,470,000đ

1,470,000đ
KF-644V

KF-644V

Giá: 1,000,000đ

1,000,000đ
H-444V

H-444V

Giá: 65,000đ

65,000đ
H-482V

H-482V

Giá: 270,000đ

540,000đ
H-443V

H-443V

Giá: 70,000đ

70,000đ
AC-969VN

AC-969VN

Giá: 5,200,000đ

10,400,000đ
LFV-7100B

LFV-7100B

Giá: 8,530,000đ

8,530,000đ
BFV-71SEW

BFV-71SEW

Giá: 11,250,000đ

22,500,000đ
AC-900/CW-H17VN

AC-900/CW-H17VN

Giá: 1,589,000,090đ

1,589,000,090đ
PASTEL PLAIN - COLOR

PASTEL PLAIN - COLOR

Giá: 690,000đ

690,000đ
OKUV-120S(A/B)

OKUV-120S(A/B)

Giá: 6,250,000đ

6,250,000đ
UF-105

UF-105

Giá: 430,000đ

430,000đ
AC-969A/CW-S15VN

AC-969A/CW-S15VN

Giá: 6,150,000đ

6,150,000đ
LF-16-13

LF-16-13

Giá: 830,000đ

830,000đ
LFV-12A

LFV-12A

Giá: 840,000đ

840,000đ
VIZ ZEN DÙNG VỮA.

VIZ ZEN DÙNG VỮA.

Giá: 770,000đ

770,000đ
AC-1008VRN

AC-1008VRN

Giá: 12,560,000đ

25,120,000đ
SFV-30S

SFV-30S

Giá: 1,580,000đ

1,580,000đ
L-2216V

L-2216V

Giá: 1,220,000đ

1,220,000đ
HI-P35R

HI-P35R

Giá: 4,600,000đ

4,600,000đ
CB1206-5QF-B (Màu gỗ đậm)

CB1206-5QF-B (Màu gỗ đậm)

Giá: 16,230,000đ

16,230,000đ
AC-808VN

AC-808VN

Giá: 4,540,000đ

4,540,000đ
C-504VAN

C-504VAN

Giá: 3,040,000đ

3,040,000đ
C-306VAN

C-306VAN

Giá: 2,850,000đ

2,850,000đ
AC-832VN

AC-832VN

Giá: 6,500,000đ

6,500,000đ
L-294V

L-294V

Giá: 2,240,000đ

2,240,000đ
ECO-TUBE

ECO-TUBE

Giá: Liên hệ

GẠCH GÓC INAX-255/90-14/POL

GẠCH GÓC INAX-255/90-14/POL

Giá: 570,000đ

570,000đ
CELAVIO S

CELAVIO S

Giá: 1,720,000đ

1,720,000đ
AC-1035/CW-S15VN

AC-1035/CW-S15VN

Giá: 14,770,000đ

14,770,000đ
C-306VPTN

C-306VPTN

Giá: 3,180,000đ

3,180,000đ
BFV-1003S-1C

BFV-1003S-1C

Giá: 3,100,000đ

3,100,000đ
SFV-30

SFV-30

Giá: 1,580,000đ

3,160,000đ
255/VIZ COLOR

255/VIZ COLOR

Giá: 650,000đ

650,000đ
BFV-213S-1C

BFV-213S-1C

Giá: 4,120,000đ

4,120,000đ
BFV-1305S

BFV-1305S

Giá: 5,360,000đ

10,720,000đ
U-411V

U-411V

Giá: 4,400,000đ

4,400,000đ
LFV-1001S

LFV-1001S

Giá: 2,250,000đ

2,250,000đ
AC-832/CW-KA22AVN

AC-832/CW-KA22AVN

Giá: 24,300,000đ

24,300,000đ
HB-HOSOWARI BORDER

HB-HOSOWARI BORDER

Giá: 2,995,000đ

2,995,000đ
KAIHA

KAIHA

Giá: 1,650,000đ

1,650,000đ
BFV-8000S

BFV-8000S

Giá: 5,200,000đ

5,200,000đ
BFV-70S

BFV-70S

Giá: 12,240,000đ

24,480,000đ
L-2298V

L-2298V

Giá: 1,640,000đ

3,280,000đ
LFV-502S

LFV-502S

Giá: 4,030,000đ

4,030,000đ
U-116V

U-116V

Giá: 640,000đ

640,000đ
EAC-EARTH COLOR BORDER - INAX-355/EAC

EAC-EARTH COLOR BORDER - INAX-355/EAC

Giá: 690,000đ

690,000đ
AC-1032/CW-S32VN

AC-1032/CW-S32VN

Giá: 13,700,000đ

13,700,000đ
BFV-3413T-7C

BFV-3413T-7C

Giá: 4,320,000đ

4,320,000đ
HI-45S

HI-45S

Giá: 2,600,000đ

2,600,000đ
LF-16-13

LF-16-13

Giá: 830,000đ

1,660,000đ
BFV-403S

BFV-403S

Giá: 4,610,000đ

9,220,000đ
KAIROS THERMO DIRECT 150-200-300

KAIROS THERMO DIRECT 150-200-300

Giá: Liên hệ

CW-KB22AVN

CW-KB22AVN

Giá: 15,670,000đ

15,670,000đ
AC-22P/CW-KB22AVN

AC-22P/CW-KB22AVN

Giá: 22,840,000đ

45,680,000đ
BFV-635S

BFV-635S

Giá: 13,200,000đ

13,200,000đ
LFV-5000SH

LFV-5000SH

Giá: 5,380,000đ

5,380,000đ
355/VIZ COLOR

355/VIZ COLOR

Giá: 690,000đ

690,000đ
BFV-4103S

BFV-4103S

Giá: 5,610,000đ

5,610,000đ
HP-20V

HP-20V

Giá: 2,915,000đ

2,915,000đ
VIZ ZEN DÙNG KEO.

VIZ ZEN DÙNG KEO.

Giá: 980,000đ

1,960,000đ
A-603PV

A-603PV

Giá: 1,120,000đ

1,120,000đ
AC-939/CW-S15VN

AC-939/CW-S15VN

Giá: 8,630,000đ

17,260,000đ
AC-918R/CW-KA22AVN

AC-918R/CW-KA22AVN

Giá: 25,930,000đ

51,860,000đ
BFV-6013T

BFV-6013T

Giá: 8,660,000đ

8,660,000đ
BFV-915S

BFV-915S

Giá: 12,120,000đ

12,120,000đ
AC-832VN

AC-832VN

Giá: 6,500,000đ

6,500,000đ
BFV-515S

BFV-515S

Giá: 16,370,000đ

16,370,000đ
BFV-1205S

BFV-1205S

Giá: 6,900,000đ

6,900,000đ
BFV-6015S

BFV-6015S

Giá: 13,460,000đ

13,460,000đ
AC-2700/CW-H18VN

AC-2700/CW-H18VN

Giá: 32,960,000đ

32,960,000đ
SFV-2011S

SFV-2011S

Giá: 2,370,000đ

2,370,000đ
SFV-29

SFV-29

Giá: 1,450,000đ

4,350,000đ
A-703-6

A-703-6

Giá: 200,000đ

200,000đ
SFV-17

SFV-17

Giá: 800,000đ

800,000đ
JF-AB466SYX (JW)

JF-AB466SYX (JW)

Giá: 9,870,000đ

9,870,000đ
BFV-3413T-4C

BFV-3413T-4C

Giá: 4,040,000đ

4,040,000đ
L-282V

L-282V

Giá: 470,000đ

470,000đ
BFV-5103T-3C

BFV-5103T-3C

Giá: 16,340,000đ

16,340,000đ
BFV-7145T-3C

BFV-7145T-3C

Giá: 9,090,000đ

9,090,000đ
AC-1035/CW-H18VN

AC-1035/CW-H18VN

Giá: 22,220,000đ

22,220,000đ
AC-909/CW-S32VN

AC-909/CW-S32VN

Giá: 11,240,000đ

11,240,000đ
BFV-903S-2C

BFV-903S-2C

Giá: 2,065,000đ

2,065,000đ
JF-6450SX

JF-6450SX

Giá: 6,935,000đ

6,935,000đ
AC-959A/CW-S15VN

AC-959A/CW-S15VN

Giá: 7,450,000đ

7,450,000đ
ANDRIS R 15-30

ANDRIS R 15-30

Giá: Liên hệ

AC-1032/CW-KA22AVN

AC-1032/CW-KA22AVN

Giá: 34,650,000đ

34,650,000đ
AC-700A/CW-H17VN

AC-700A/CW-H17VN

Giá: 11,390,000đ

22,780,000đ
BFV-283S-3C

BFV-283S-3C

Giá: 3,910,000đ

3,910,000đ
BFV -10-1C

BFV -10-1C

Giá: 1,890,000đ

1,890,000đ
SLIM 30 QH

SLIM 30 QH

Giá: 3,200,000đ

3,200,000đ
AC-1052/CW-S15VN

AC-1052/CW-S15VN

Giá: 14,340,000đ

14,340,000đ
GL-2094V

GL-2094V

Giá: 1,740,000đ

1,740,000đ
HI-35R

HI-35R

Giá: 3,200,000đ

3,200,000đ
AC-710A/CW-S32VN

AC-710A/CW-S32VN

Giá: 6,330,000đ

6,330,000đ
AC-832/CW-KB22AVN

AC-832/CW-KB22AVN

Giá: 17,430,000đ

17,430,000đ
U-417V

U-417V

Giá: 4,759,000đ

4,759,000đ
AC-700V/CW-S32VN

AC-700V/CW-S32VN

Giá: 6,330,000đ

6,330,000đ
BFV-28S

BFV-28S

Giá: 4,550,000đ

4,550,000đ
SLC-SHINJYU LUSTER COLOR

SLC-SHINJYU LUSTER COLOR

Giá: 815,000đ

815,000đ
BFV-81SEHW

BFV-81SEHW

Giá: 13,730,000đ

13,730,000đ
AC-918R/CW-H17VN

AC-918R/CW-H17VN

Giá: 16,190,000đ

16,190,000đ
LFV-4102S

LFV-4102S

Giá: 4,710,000đ

4,710,000đ
R-BORDER

R-BORDER

Giá: 1,400,000đ

1,400,000đ
C-108VA

C-108VA

Giá: 2,190,000đ

2,190,000đ
BFV-635S

BFV-635S

Giá: 13,200,000đ

13,200,000đ
LF-14-13

LF-14-13

Giá: 1,230,000đ

1,230,000đ
BL-BULLION BORDER

BL-BULLION BORDER

Giá: 790,000đ

790,000đ
AC-959A/CW-KA22AVN

AC-959A/CW-KA22AVN

Giá: 23,600,000đ

23,600,000đ
LFV-282S

LFV-282S

Giá: 3,450,000đ

3,450,000đ
ANDRIS RS 15-30

ANDRIS RS 15-30

Giá: Liên hệ

AC-952VN

AC-952VN

Giá: 13,000,000đ

13,000,000đ
SFV-31

SFV-31

Giá: 1,660,000đ

1,660,000đ
BFV-5103T-3C

BFV-5103T-3C

Giá: 16,340,000đ

16,340,000đ
BFV-50S-5C

BFV-50S-5C

Giá: 12,900,000đ

12,900,000đ
LFV-102S

LFV-102S

Giá: 3,530,000đ

3,530,000đ
AC-4005/CW-KA22AVN

AC-4005/CW-KA22AVN

Giá: 28,700,000đ

28,700,000đ
SFV-212S

SFV-212S

Giá: 3,060,000đ

3,060,000đ
AC-909R/CW-S15VN

AC-909R/CW-S15VN

Giá: 10,890,000đ

10,890,000đ
UF-18R

UF-18R

Giá: 385,000đ

385,000đ
VIZ ZEN DÙNG KEO

VIZ ZEN DÙNG KEO

Giá: 1,050,000đ

1,050,000đ
L-280V

L-280V

Giá: 420,000đ

420,000đ
Al-632V

Al-632V

Giá: 3,400,000đ

3,400,000đ
AC-909R/CW-H17VN

AC-909R/CW-H17VN

Giá: 16,470,000đ

16,470,000đ
L-445V

L-445V

Giá: 1,720,000đ

1,720,000đ
L-2293V

L-2293V

Giá: 1,140,000đ

1,140,000đ
LF-14-13

LF-14-13

Giá: 1,230,000đ

1,230,000đ
AC-23PVN

AC-23PVN

Giá: 9,790,000đ

9,790,000đ
LFV-1302S

LFV-1302S

Giá: 1,280,000đ

1,280,000đ
Tổng tiền: 367,665,000đ
Hủy đơn hàng Thanh toán