Showroom Gold Lixil Đông Đức

GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
C-306VAN

C-306VAN

Giá: 2,850,000đ

2,850,000đ
UF-5V

UF-5V

Giá: 1,280,000đ

2,560,000đ
AC-1008VRN

AC-1008VRN

Giá: 12,560,000đ

12,560,000đ
HI-45S

HI-45S

Giá: 2,600,000đ

5,200,000đ
BFV-6015S

BFV-6015S

Giá: 13,460,000đ

13,460,000đ
AC-1008R/CW-H18VN

AC-1008R/CW-H18VN

Giá: 18,830,000đ

18,830,000đ
AC-1017R/CW-S15VN

AC-1017R/CW-S15VN

Giá: 12,410,000đ

12,410,000đ
MSBV - 1800N

MSBV - 1800N

Giá: 176,400,000đ

176,400,000đ
VIZ ZEN DÙNG KEO

VIZ ZEN DÙNG KEO

Giá: 1,050,000đ

2,100,000đ
LFV-312S

LFV-312S

Giá: 2,610,000đ

5,220,000đ
LFV-7102S

LFV-7102S

Giá: 4,900,000đ

4,900,000đ
AC-700A/CW-KB22AVN

AC-700A/CW-KB22AVN

Giá: 15,830,000đ

15,830,000đ
LFV-652S

LFV-652S

Giá: 3,800,000đ

3,800,000đ
KF-546V

KF-546V

Giá: 760,000đ

760,000đ
BFV-515S

BFV-515S

Giá: 16,370,000đ

16,370,000đ
BFV-70S

BFV-70S

Giá: 12,240,000đ

12,240,000đ
LFV-8100B

LFV-8100B

Giá: 6,870,000đ

13,740,000đ
SFV-2011S

SFV-2011S

Giá: 2,370,000đ

2,370,000đ
 BFV-655T

BFV-655T

Giá: 27,200,000đ

27,200,000đ
AC-959A/CW-S15VN

AC-959A/CW-S15VN

Giá: 7,450,000đ

7,450,000đ
SFV-802S

SFV-802S

Giá: 2,460,000đ

2,460,000đ
BFV -10-2C

BFV -10-2C

Giá: 1,630,000đ

1,630,000đ
AC-918VRN-1

AC-918VRN-1

Giá: 9,230,000đ

9,230,000đ
BFV-903S-1C

BFV-903S-1C

Giá: 2,295,000đ

4,590,000đ
CW-KB22AVN

CW-KB22AVN

Giá: 15,670,000đ

15,670,000đ
OK-100SET(A/B)

OK-100SET(A/B)

Giá: 14,240,000đ

28,480,000đ
LFV-1302S

LFV-1302S

Giá: 1,280,000đ

2,560,000đ
AMV-90K(220V)

AMV-90K(220V)

Giá: 11,360,000đ

11,360,000đ
LFV-4102S

LFV-4102S

Giá: 4,710,000đ

4,710,000đ
KF-24FL

KF-24FL

Giá: 2,210,000đ

2,210,000đ
BFV-635S

BFV-635S

Giá: 13,200,000đ

13,200,000đ
UF-104BWP (VU)

UF-104BWP (VU)

Giá: 570,000đ

570,000đ
AC-2700-CW-KB22AVN

AC-2700-CW-KB22AVN

Giá: 26,000,000đ

26,000,000đ
LFV-1201S-1

LFV-1201S-1

Giá: 1,980,000đ

1,980,000đ
AC-504A/CW-S15VN

AC-504A/CW-S15VN

Giá: 4,360,000đ

4,360,000đ
AC-1035/CW-S15VN

AC-1035/CW-S15VN

Giá: 14,770,000đ

14,770,000đ
AC-952/CW-KB22AVN

AC-952/CW-KB22AVN

Giá: 24,990,000đ

24,990,000đ
LF-105PAL

LF-105PAL

Giá: 1,850,000đ

1,850,000đ
BFV-1205S

BFV-1205S

Giá: 6,900,000đ

6,900,000đ
RHYTHMIC II

RHYTHMIC II

Giá: 4,710,000đ

4,710,000đ
NUOS 80-100-120

NUOS 80-100-120

Giá: Liên hệ

BFV-41S-5C

BFV-41S-5C

Giá: 10,230,000đ

10,230,000đ
SLIM 30 B

SLIM 30 B

Giá: Liên hệ

AC-700A/CW-H17VN

AC-700A/CW-H17VN

Giá: 11,390,000đ

22,780,000đ
AC-G216VN/BW1

AC-G216VN/BW1

Giá: 99,000,000đ

99,000,000đ
CMG-COOL MIST GLASS

CMG-COOL MIST GLASS

Giá: 670,000đ

670,000đ
KF-745VW

KF-745VW

Giá: 1,970,000đ

1,970,000đ
KF-742V

KF-742V

Giá: 1,320,000đ

1,320,000đ
FBV-1700R , FBV-1500R

FBV-1700R , FBV-1500R

Giá: 9,490,000đ

18,980,000đ
H-445V

H-445V

Giá: 200,000đ

200,000đ
C-306VPT

C-306VPT

Giá: 2,900,000đ

2,900,000đ
LFV-2012SH

LFV-2012SH

Giá: 3,030,000đ

3,030,000đ
SFV-17

SFV-17

Giá: 800,000đ

800,000đ
 KF-545VB

KF-545VB

Giá: 2,020,000đ

2,020,000đ
BFV-50S

BFV-50S

Giá: 12,580,000đ

12,580,000đ
BFV-1103S

BFV-1103S

Giá: 1,820,000đ

1,820,000đ
L-280V

L-280V

Giá: 420,000đ

420,000đ
KF-644V

KF-644V

Giá: 1,000,000đ

1,000,000đ
KF-545VW

KF-545VW

Giá: 1,420,000đ

1,420,000đ
BFV-6003S

BFV-6003S

Giá: 7,500,000đ

7,500,000đ
BFV-5003S-5C

BFV-5003S-5C

Giá: 6,310,000đ

6,310,000đ
BFV-4103S-5C

BFV-4103S-5C

Giá: 6,490,000đ

6,490,000đ
BFV-8000S-5C

BFV-8000S-5C

Giá: 6,140,000đ

6,140,000đ
LFV-7100SH

LFV-7100SH

Giá: 5,850,000đ

5,850,000đ
AC-838VN

AC-838VN

Giá: 4,260,000đ

4,260,000đ
BFV-4000S

BFV-4000S

Giá: 6,170,000đ

6,170,000đ
BFV-5003S

BFV-5003S

Giá: 6,120,000đ

6,120,000đ
BFV-4103S

BFV-4103S

Giá: 5,610,000đ

5,610,000đ
LFV-6002S

LFV-6002S

Giá: 5,520,000đ

5,520,000đ
BFV-8000S

BFV-8000S

Giá: 5,200,000đ

5,200,000đ
BFV-2015S

BFV-2015S

Giá: 8,430,000đ

25,290,000đ
BFV-8000S-1C

BFV-8000S-1C

Giá: 5,200,000đ

5,200,000đ
BFV-203S

BFV-203S

Giá: 4,190,000đ

4,190,000đ
LFV-8000S

LFV-8000S

Giá: 4,160,000đ

4,160,000đ
LFV-201S

LFV-201S

Giá: 3,820,000đ

3,820,000đ
BFV-213S-1C

BFV-213S-1C

Giá: 4,120,000đ

4,120,000đ
AC-1035/CW-KA22AVN

AC-1035/CW-KA22AVN

Giá: 30,830,000đ

61,660,000đ
BFV-283S-3C

BFV-283S-3C

Giá: 3,910,000đ

3,910,000đ
LFV-202S

LFV-202S

Giá: 3,530,000đ

7,060,000đ
BFV-283S

BFV-283S

Giá: 3,750,000đ

3,750,000đ
BFV-3003S-3C

BFV-3003S-3C

Giá: 3,720,000đ

3,720,000đ
BFV-313S

BFV-313S

Giá: 3,620,000đ

3,620,000đ
BFV-3003S-1C

BFV-3003S-1C

Giá: 3,560,000đ

3,560,000đ
LFV-211S

LFV-211S

Giá: 3,480,000đ

3,480,000đ
LFV-3001S

LFV-3001S

Giá: 3,120,000đ

3,120,000đ
BFV-1003S-1C

BFV-1003S-1C

Giá: 3,100,000đ

3,100,000đ
BFV-1003S-2C

BFV-1003S-2C

Giá: 2,810,000đ

2,810,000đ
BFV-903S-2C

BFV-903S-2C

Giá: 2,065,000đ

2,065,000đ
BFV-1003S

BFV-1003S

Giá: 2,500,000đ

2,500,000đ
BFV-1203S-4C

BFV-1203S-4C

Giá: 2,450,000đ

2,450,000đ
C-504VAN

C-504VAN

Giá: 3,040,000đ

3,040,000đ
LFV-1112S

LFV-1112S

Giá: 1,430,000đ

1,430,000đ
LFV-502SH

LFV-502SH

Giá: 5,830,000đ

5,830,000đ
L-297V & L-297VC

L-297V & L-297VC

Giá: 1,660,000đ

1,660,000đ
255/VIZ COLOR

255/VIZ COLOR

Giá: 650,000đ

650,000đ
PBFV-120

PBFV-120

Giá: 800,000đ

800,000đ
PBFV-110

PBFV-110

Giá: 700,000đ

700,000đ
LFV-21S

LFV-21S

Giá: 1,170,000đ

1,170,000đ
LFV-20S

LFV-20S

Giá: 1,160,000đ

1,160,000đ
LFV-13B

LFV-13B

Giá: 930,000đ

930,000đ
LF-1

LF-1

Giá: 1,160,000đ

1,160,000đ
LFV-12A

LFV-12A

Giá: 840,000đ

840,000đ
LFV-P02B

LFV-P02B

Giá: 2,900,000đ

2,900,000đ
LF-14-13

LF-14-13

Giá: 1,230,000đ

1,230,000đ
LF-15G -13

LF-15G -13

Giá: 840,000đ

840,000đ
LF-7R-13

LF-7R-13

Giá: 810,000đ

810,000đ
LF-16-13

LF-16-13

Giá: 830,000đ

830,000đ
LF-12-13

LF-12-13

Giá: 810,000đ

810,000đ
LFV-1002S

LFV-1002S

Giá: 2,060,000đ

2,060,000đ
U-417V

U-417V

Giá: 4,759,000đ

4,759,000đ
U-411V

U-411V

Giá: 4,400,000đ

4,400,000đ
U-431VR

U-431VR

Giá: 2,440,000đ

2,440,000đ
U-440V

U-440V

Giá: 1,490,000đ

1,490,000đ
U-117V

U-117V

Giá: 1,230,000đ

1,230,000đ
U-116V

U-116V

Giá: 640,000đ

640,000đ
OKUV-120S(A/B)

OKUV-120S(A/B)

Giá: 6,250,000đ

6,250,000đ
OKUV-32SM

OKUV-32SM

Giá: 5,730,000đ

5,730,000đ
UF-4VS

UF-4VS

Giá: 2,690,000đ

2,690,000đ
UF-3VS

UF-3VS

Giá: 2,570,000đ

2,570,000đ
UF-6V

UF-6V

Giá: 1,280,000đ

1,280,000đ
UF-13AWP(VU)

UF-13AWP(VU)

Giá: 530,000đ

530,000đ
AC-1008R/CW-S32VN

AC-1008R/CW-S32VN

Giá: 13,130,000đ

13,130,000đ
UF-17R

UF-17R

Giá: 385,000đ

385,000đ
UF-18R

UF-18R

Giá: 385,000đ

385,000đ
UF-105

UF-105

Giá: 430,000đ

430,000đ
UF-104BWP(VU)

UF-104BWP(VU)

Giá: 570,000đ

570,000đ
MBV-1700, MBV-1500

MBV-1700, MBV-1500

Giá: 12,210,000đ

12,210,000đ
KF-6090VA

KF-6090VA

Giá: 1,410,000đ

1,410,000đ
AC-1052/CW-KB22AVN

AC-1052/CW-KB22AVN

Giá: 25,500,000đ

25,500,000đ
LFV-11A

LFV-11A

Giá: 790,000đ

790,000đ
A-676PV

A-676PV

Giá: 820,000đ

820,000đ
BFV-656S

BFV-656S

Giá: 22,700,000đ

22,700,000đ
BFV-2013S

BFV-2013S

Giá: 2,680,000đ

2,680,000đ
C-108VAN

C-108VAN

Giá: 2,450,000đ

2,450,000đ
AC-504A/CW-H18VN

AC-504A/CW-H18VN

Giá: 12,080,000đ

12,080,000đ
BFV-635S

BFV-635S

Giá: 13,200,000đ

13,200,000đ
L-293V

L-293V

Giá: 2,460,000đ

2,460,000đ
Al-632V

Al-632V

Giá: 3,400,000đ

3,400,000đ
KF-841V

KF-841V

Giá: 370,000đ

370,000đ
GẠCH GÓC INAX-47/90-14/POL

GẠCH GÓC INAX-47/90-14/POL

Giá: 570,000đ

570,000đ
LFV-901S

LFV-901S

Giá: 1,690,000đ

1,690,000đ
Tổng tiền: 452,943,100đ
Hủy đơn hàng Thanh toán