Showroom Gold Lixil Đông Đức

GIỎ HÀNG CỦA BẠN

Hình ảnh Tên sản phẩm Số lượng Thành tiền
L-284V & L-284VD

L-284V & L-284VD

Giá: 1,010,000đ

2,020,000đ
VIZ ZEN DÙNG VỮA.

VIZ ZEN DÙNG VỮA.

Giá: 770,000đ

770,000đ
L-333V

L-333V

Giá: 1,820,000đ

1,820,000đ
BFV-71SEW

BFV-71SEW

Giá: 11,250,000đ

11,250,000đ
SLC-SHINJYU LUSTER COLOR

SLC-SHINJYU LUSTER COLOR

Giá: 815,000đ

815,000đ
AC-504A/CW-S15VN

AC-504A/CW-S15VN

Giá: 4,360,000đ

4,360,000đ
FBV-1700R , FBV-1500R

FBV-1700R , FBV-1500R

Giá: 9,490,000đ

9,490,000đ
BFV-635S

BFV-635S

Giá: 13,200,000đ

13,200,000đ
LFV-202S

LFV-202S

Giá: 3,530,000đ

3,530,000đ
AMV-90(220V)

AMV-90(220V)

Giá: 8,110,000đ

8,110,000đ
LF-1

LF-1

Giá: 1,160,000đ

2,320,000đ
BFV-71S

BFV-71S

Giá: 15,740,000đ

15,740,000đ
L-2298V

L-2298V

Giá: 1,640,000đ

1,640,000đ
PPC-POINT COLOR

PPC-POINT COLOR

Giá: 690,000đ

690,000đ
AL-300V

AL-300V

Giá: 3,700,000đ

3,700,000đ
PBFV-120

PBFV-120

Giá: 800,000đ

800,000đ
LFV-3002S

LFV-3002S

Giá: 2,900,000đ

5,800,000đ
BFV-1103S-4C

BFV-1103S-4C

Giá: 2,000,000đ

2,000,000đ
KF-415VW

KF-415VW

Giá: 1,370,000đ

2,740,000đ
BFV-50S

BFV-50S

Giá: 12,580,000đ

12,580,000đ
BFV-41S

BFV-41S

Giá: 10,230,000đ

10,230,000đ
AC-832VN

AC-832VN

Giá: 6,500,000đ

6,500,000đ
AC-939VN

AC-939VN

Giá: 7,910,000đ

7,910,000đ
KF-643V

KF-643V

Giá: 840,000đ

840,000đ
BFV-3413T-8C

BFV-3413T-8C

Giá: 4,390,000đ

4,390,000đ
AC-4005/CW-H18VN

AC-4005/CW-H18VN

Giá: 24,980,000đ

24,980,000đ
KF-543V

KF-543V

Giá: 790,000đ

790,000đ
BFV-1303S-4C

BFV-1303S-4C

Giá: 1,860,000đ

1,860,000đ
KF-646V

KF-646V

Giá: 740,000đ

740,000đ
BFV-5003S-5C

BFV-5003S-5C

Giá: 6,310,000đ

6,310,000đ
BFV-3003S-1C

BFV-3003S-1C

Giá: 3,560,000đ

3,560,000đ
C-306VA

C-306VA

Giá: 2,560,000đ

2,560,000đ
UF-104BWP (VU)

UF-104BWP (VU)

Giá: 570,000đ

570,000đ
CMG-COOL MIST GLASS

CMG-COOL MIST GLASS

Giá: 670,000đ

670,000đ
AC-909VRN

AC-909VRN

Giá: 10,040,000đ

10,040,000đ
AL-S610V

AL-S610V

Giá: 9,450,000đ

9,450,000đ
LFV-652S

LFV-652S

Giá: 3,800,000đ

3,800,000đ
SFV-30S

SFV-30S

Giá: 1,580,000đ

3,160,000đ
UF-13AWP (VU)

UF-13AWP (VU)

Giá: 530,000đ

530,000đ
LFV-632S

LFV-632S

Giá: 3,050,000đ

3,050,000đ
AC-909R/CW-S15VN

AC-909R/CW-S15VN

Giá: 10,890,000đ

10,890,000đ
ECOCARAT QUILT

ECOCARAT QUILT

Giá: 3,900,000đ

7,800,000đ
R-BORDER

R-BORDER

Giá: 1,400,000đ

1,400,000đ
SFV-2011S

SFV-2011S

Giá: 2,370,000đ

2,370,000đ
AL-S640V

AL-S640V

Giá: 9,450,000đ

9,450,000đ
GẠCH GÓC INAX-255/90-14/POL

GẠCH GÓC INAX-255/90-14/POL

Giá: 570,000đ

570,000đ
LFV-312S

LFV-312S

Giá: 2,610,000đ

2,610,000đ
KF-842V

KF-842V

Giá: 1,470,000đ

1,470,000đ
SFV-212S

SFV-212S

Giá: 3,060,000đ

3,060,000đ
LFV-402S

LFV-402S

Giá: 3,220,000đ

3,220,000đ
AC-959A/CW-S32VN

AC-959A/CW-S32VN

Giá: 7,770,000đ

7,770,000đ
HI-P35R

HI-P35R

Giá: 4,600,000đ

4,600,000đ
AC-1052/CW-S32VN

AC-1052/CW-S32VN

Giá: 17,170,000đ

17,170,000đ
AMV-90

AMV-90

Giá: 14,460,000đ

14,460,000đ
AC - 22PVN

AC - 22PVN

Giá: 11,690,000đ

23,380,000đ
A-674P

A-674P

Giá: 1,420,000đ

1,420,000đ
BFV-515S

BFV-515S

Giá: 16,370,000đ

16,370,000đ
LFV-13B

LFV-13B

Giá: 930,000đ

930,000đ
HI-45S

HI-45S

Giá: 2,600,000đ

2,600,000đ
H-444V

H-444V

Giá: 65,000đ

65,000đ
H-481V

H-481V

Giá: 80,000đ

80,000đ
KF-542V

KF-542V

Giá: 680,000đ

680,000đ
BFV-5103T-3C

BFV-5103T-3C

Giá: 16,340,000đ

16,340,000đ
LFV-5012SH

LFV-5012SH

Giá: 5,780,000đ

5,780,000đ
LFV-502SH

LFV-502SH

Giá: 5,830,000đ

5,830,000đ
BFV-903S-2C

BFV-903S-2C

Giá: 2,065,000đ

2,065,000đ
VIZ ZEN DÙNG KEO

VIZ ZEN DÙNG KEO

Giá: 1,050,000đ

1,050,000đ
LFV-5012S

LFV-5012S

Giá: 4,370,000đ

4,370,000đ
CB1206-4IF-B (Màu gỗ nhạt)

CB1206-4IF-B (Màu gỗ nhạt)

Giá: 16,230,000đ

16,230,000đ
UF-105

UF-105

Giá: 430,000đ

430,000đ
AC-939/CW-KB22AVN

AC-939/CW-KB22AVN

Giá: 18,230,000đ

18,230,000đ
LFV-212S

LFV-212S

Giá: 3,350,000đ

6,700,000đ
AL-2398V

AL-2398V

Giá: 1,250,000đ

1,250,000đ
AC-1052VN

AC-1052VN

Giá: 16,480,000đ

16,480,000đ
L-292V

L-292V

Giá: 1,020,000đ

1,020,000đ
255/VIZ COLOR

255/VIZ COLOR

Giá: 650,000đ

650,000đ
BFV-81SEC

BFV-81SEC

Giá: 13,730,000đ

13,730,000đ
BFV-283S

BFV-283S

Giá: 3,750,000đ

3,750,000đ
UF-17R

UF-17R

Giá: 385,000đ

385,000đ
SLIM 30 B

SLIM 30 B

Giá: Liên hệ

LFV-901S

LFV-901S

Giá: 1,690,000đ

1,690,000đ
BFV-203S

BFV-203S

Giá: 4,190,000đ

4,190,000đ
L-294V

L-294V

Giá: 2,240,000đ

2,240,000đ
KF-841V

KF-841V

Giá: 370,000đ

370,000đ
BFV-70S

BFV-70S

Giá: 12,240,000đ

12,240,000đ
H-483V

H-483V

Giá: 95,000đ

95,000đ
SFV-17

SFV-17

Giá: 800,000đ

800,000đ
AC-1135/CW-S15VN

AC-1135/CW-S15VN

Giá: 15,090,000đ

15,090,000đ
SFV-29

SFV-29

Giá: 1,450,000đ

1,450,000đ
HI-45SW

HI-45SW

Giá: 2,200,000đ

2,200,000đ
AC-900/CW-H17VN

AC-900/CW-H17VN

Giá: 1,589,000,090đ

1,589,000,090đ
BFV-1305S

BFV-1305S

Giá: 5,360,000đ

5,360,000đ
KF-541V

KF-541V

Giá: 270,000đ

270,000đ
AC-918R/CW-S15VN

AC-918R/CW-S15VN

Giá: 10,090,000đ

10,090,000đ
WAVE BORDER

WAVE BORDER

Giá: 4,940,000đ

4,940,000đ
SLIM ELECTRONIC 30 QH

SLIM ELECTRONIC 30 QH

Giá: 3,900,000đ

3,900,000đ
KFV-25(AY)

KFV-25(AY)

Giá: 1,605,000đ

1,605,000đ
ECO-TUBE

ECO-TUBE

Giá: Liên hệ

DL-DELTA

DL-DELTA

Giá: 790,000đ

790,000đ
BFV-655T

BFV-655T

Giá: 27,200,000đ

27,200,000đ
POOL TILE - INAX - 47/POL

POOL TILE - INAX - 47/POL

Giá: 1,000,000đ

1,000,000đ
AL-465V

AL-465V

Giá: 2,360,000đ

2,360,000đ
AC-700A/CW-S15VN

AC-700A/CW-S15VN

Giá: 5,360,000đ

5,360,000đ
KF-417V

KF-417V

Giá: 470,000đ

470,000đ
UF-105

UF-105

Giá: 430,000đ

430,000đ
AC-1008R/CW-H17VN

AC-1008R/CW-H17VN

Giá: 17,790,000đ

17,790,000đ
STAR 15-30

STAR 15-30

Giá: Liên hệ

BFV-1203S-4C

BFV-1203S-4C

Giá: 2,450,000đ

2,450,000đ
CW-H17VN

CW-H17VN

Giá: 9,720,000đ

9,720,000đ
L-284V & L-284VC

L-284V & L-284VC

Giá: 1,010,000đ

1,010,000đ
PBFV-110

PBFV-110

Giá: 700,000đ

700,000đ
U-411V

U-411V

Giá: 4,400,000đ

4,400,000đ
AC-918VRN-1

AC-918VRN-1

Giá: 9,230,000đ

18,460,000đ
AC-918R/CW-KB22AVN

AC-918R/CW-KB22AVN

Giá: 19,340,000đ

19,340,000đ
BFV-283S-3C

BFV-283S-3C

Giá: 3,910,000đ

3,910,000đ
AC-909VRN-1

AC-909VRN-1

Giá: 9,940,000đ

9,940,000đ
BFV-2015S

BFV-2015S

Giá: 8,430,000đ

8,430,000đ
BFV-635S

BFV-635S

Giá: 13,200,000đ

13,200,000đ
ANDRIS RS 15-30

ANDRIS RS 15-30

Giá: Liên hệ

AC-700A/CW-KB22AVN

AC-700A/CW-KB22AVN

Giá: 15,830,000đ

15,830,000đ
LFV-1002S

LFV-1002S

Giá: 2,060,000đ

2,060,000đ
AC-959A/CW--H18VN

AC-959A/CW--H18VN

Giá: 14,230,000đ

14,230,000đ
AC-939/CW-H17VN

AC-939/CW-H17VN

Giá: 15,800,000đ

15,800,000đ
BFV-1113S-8C

BFV-1113S-8C

Giá: 2,350,000đ

2,350,000đ
WV-WAVES

WV-WAVES

Giá: 790,000đ

790,000đ
CFV-11W

CFV-11W

Giá: 1,390,000đ

1,390,000đ
KF-414V

KF-414V

Giá: 710,000đ

710,000đ
JF-AB466SYX (JW)

JF-AB466SYX (JW)

Giá: 9,870,000đ

19,740,000đ
U-431VR

U-431VR

Giá: 2,440,000đ

2,440,000đ
KF-6090VA

KF-6090VA

Giá: 1,410,000đ

1,410,000đ
BFV-1103S

BFV-1103S

Giá: 1,820,000đ

1,820,000đ
KF-746V

KF-746V

Giá: 980,000đ

980,000đ
H-AC400V6

H-AC400V6

Giá: 630,000đ

630,000đ
KF-641V

KF-641V

Giá: 360,000đ

360,000đ
GẠCH GÓC INAX-155/90-14/POL

GẠCH GÓC INAX-155/90-14/POL

Giá: 470,000đ

470,000đ
BFV-1003S-1C

BFV-1003S-1C

Giá: 3,100,000đ

3,100,000đ
AMV-90K(220V)

AMV-90K(220V)

Giá: 11,360,000đ

11,360,000đ
VIZ ZEN DÙNG KEO.

VIZ ZEN DÙNG KEO.

Giá: 980,000đ

980,000đ
BFV-1203S

BFV-1203S

Giá: 2,150,000đ

2,150,000đ
LFV-1112S

LFV-1112S

Giá: 1,430,000đ

2,860,000đ
KF-743V

KF-743V

Giá: 1,050,000đ

1,050,000đ
LFV-P02B

LFV-P02B

Giá: 3,050,000đ

3,050,000đ
A-703-7

A-703-7

Giá: 210,000đ

210,000đ
LFV-1402S

LFV-1402S

Giá: 1,680,000đ

1,680,000đ
BFV-4000S

BFV-4000S

Giá: 6,170,000đ

6,170,000đ
BFV-2013S

BFV-2013S

Giá: 2,680,000đ

2,680,000đ
AC-832/CW-KB22AVN

AC-832/CW-KB22AVN

Giá: 17,430,000đ

17,430,000đ
BFV-903S

BFV-903S

Giá: 1,790,000đ

3,580,000đ
ANDRIS R 15-30

ANDRIS R 15-30

Giá: Liên hệ

KF-845VW

KF-845VW

Giá: 1,750,000đ

1,750,000đ
BFV-213S-3C

BFV-213S-3C

Giá: 4,320,000đ

8,640,000đ
HB-HOSOWARI BORDER

HB-HOSOWARI BORDER

Giá: 2,995,000đ

2,995,000đ
AC-1035/CW-H18VN

AC-1035/CW-H18VN

Giá: 22,220,000đ

22,220,000đ
L-445V

L-445V

Giá: 1,720,000đ

1,720,000đ
L-296V

L-296V

Giá: 2,570,000đ

2,570,000đ
AC-710A/CW-S15VN

AC-710A/CW-S15VN

Giá: 5,360,000đ

5,360,000đ
CB0504-4IF-B (Màu gỗ nhạt)

CB0504-4IF-B (Màu gỗ nhạt)

Giá: 7,790,000đ

7,790,000đ
AC-1032/CW-S32VN

AC-1032/CW-S32VN

Giá: 13,700,000đ

13,700,000đ
AC-991R/CW-KB22AVN

AC-991R/CW-KB22AVN

Giá: 18,780,000đ

18,780,000đ
KF-545VA

KF-545VA

Giá: 2,260,000đ

2,260,000đ
AC-838VN

AC-838VN

Giá: 4,260,000đ

4,260,000đ
LF-14-13

LF-14-13

Giá: 1,230,000đ

1,230,000đ
 BFV-655T

BFV-655T

Giá: 27,200,000đ

27,200,000đ
AC-1052/CW-H17VN

AC-1052/CW-H17VN

Giá: 23,230,000đ

23,230,000đ
AC-1017R/CW-S32VN

AC-1017R/CW-S32VN

Giá: 12,710,000đ

12,710,000đ
KF-741V

KF-741V

Giá: 450,000đ

450,000đ
KF-843V

KF-843V

Giá: 960,000đ

960,000đ
LFV-652SH

LFV-652SH

Giá: 5,200,000đ

5,200,000đ
AC-1052/CW-S15VN

AC-1052/CW-S15VN

Giá: 14,340,000đ

14,340,000đ
LFV-211S

LFV-211S

Giá: 3,480,000đ

3,480,000đ
C-117VA

C-117VA

Giá: 2,000,000đ

2,000,000đ
AC-2700/CW-KA22AVN

AC-2700/CW-KA22AVN

Giá: 32,960,000đ

32,960,000đ
CFV-102A

CFV-102A

Giá: 340,000đ

340,000đ
AC-909R/CW-H18VN

AC-909R/CW-H18VN

Giá: 17,430,000đ

17,430,000đ
AC-1135/CW-KB22AVN

AC-1135/CW-KB22AVN

Giá: 24,630,000đ

24,630,000đ
AC-1017VRN

AC-1017VRN

Giá: 12,330,000đ

12,330,000đ
AC-1135VN

AC-1135VN

Giá: 15,950,000đ

15,950,000đ
ECOCARAT PLUS ROUGHSAWN

ECOCARAT PLUS ROUGHSAWN

Giá: 3,700,000đ

3,700,000đ
C-504VAN

C-504VAN

Giá: 3,040,000đ

3,040,000đ
MBV-1700, MBV-1500

MBV-1700, MBV-1500

Giá: 12,210,000đ

12,210,000đ
KF-546V

KF-546V

Giá: 760,000đ

760,000đ
BFV-8000S-5C

BFV-8000S-5C

Giá: 6,140,000đ

6,140,000đ
AC-4005VN

AC-4005VN

Giá: 20,150,000đ

20,150,000đ
LFV-1302S

LFV-1302S

Giá: 1,280,000đ

1,280,000đ
AC-939/CW-S15VN

AC-939/CW-S15VN

Giá: 8,630,000đ

8,630,000đ
U-117V

U-117V

Giá: 1,230,000đ

1,230,000đ
LF-15G -13

LF-15G -13

Giá: 840,000đ

840,000đ
BFV-5103T-5C

BFV-5103T-5C

Giá: 16,530,000đ

16,530,000đ
LFV-101S

LFV-101S

Giá: 3,470,000đ

6,940,000đ
AC-900R/CW-S15VN

AC-900R/CW-S15VN

Giá: 9,660,000đ

9,660,000đ
L-2293V

L-2293V

Giá: 1,140,000đ

1,140,000đ
AC-23PVN

AC-23PVN

Giá: 9,790,000đ

9,790,000đ
SMBV - 1000

SMBV - 1000

Giá: 19,985,000đ

19,985,000đ
BFV-6015S

BFV-6015S

Giá: 13,460,000đ

26,920,000đ
AC-959A/CW-S15VN

AC-959A/CW-S15VN

Giá: 7,450,000đ

7,450,000đ
L-280V

L-280V

Giá: 420,000đ

420,000đ
SFV-30

SFV-30

Giá: 1,580,000đ

1,580,000đ
BFV -10

BFV -10

Giá: 1,450,000đ

1,450,000đ
KF-411V

KF-411V

Giá: 340,000đ

340,000đ
AC-710VAN

AC-710VAN

Giá: 4,050,000đ

4,050,000đ
KF-44V

KF-44V

Giá: 11,100,000đ

11,100,000đ
BFV-60S

BFV-60S

Giá: 14,430,000đ

14,430,000đ
LFV-3001S

LFV-3001S

Giá: 3,120,000đ

3,120,000đ
KF-544V

KF-544V

Giá: 710,000đ

710,000đ
BFV-8000S-1C

BFV-8000S-1C

Giá: 5,200,000đ

5,200,000đ
KFV-24(AY)

KFV-24(AY)

Giá: 880,000đ

880,000đ
LFV-4000S

LFV-4000S

Giá: 4,860,000đ

4,860,000đ
AC-1008R/CW-KB22AVN

AC-1008R/CW-KB22AVN

Giá: 22,510,000đ

22,510,000đ
A-325PS

A-325PS

Giá: 270,000đ

270,000đ
SFV-31

SFV-31

Giá: 1,660,000đ

1,660,000đ
AC-832VN

AC-832VN

Giá: 6,500,000đ

6,500,000đ
KF-742V

KF-742V

Giá: 1,320,000đ

1,320,000đ
BFV -10-2C

BFV -10-2C

Giá: 1,630,000đ

1,630,000đ
BFV-5003S

BFV-5003S

Giá: 6,120,000đ

6,120,000đ
KF-413V

KF-413V

Giá: 650,000đ

650,000đ
AC-1052/CW-H18VN

AC-1052/CW-H18VN

Giá: 23,230,000đ

23,230,000đ
LF-16-13

LF-16-13

Giá: 830,000đ

830,000đ
AC-1035/CW-S15VN

AC-1035/CW-S15VN

Giá: 14,770,000đ

14,770,000đ
AC-1032/CW-KA22AVN

AC-1032/CW-KA22AVN

Giá: 34,650,000đ

34,650,000đ
A-603PV

A-603PV

Giá: 1,120,000đ

1,120,000đ
BFV-5103T-3C

BFV-5103T-3C

Giá: 16,340,000đ

16,340,000đ
MSBV - 1800N

MSBV - 1800N

Giá: 176,400,000đ

176,400,000đ
BFV-656S

BFV-656S

Giá: 22,700,000đ

22,700,000đ
JT-1000V

JT-1000V

Giá: 17,240,000đ

17,240,000đ
UF-18R

UF-18R

Giá: 385,000đ

385,000đ
AC-959A/CW-KA22AVN

AC-959A/CW-KA22AVN

Giá: 23,600,000đ

23,600,000đ
AC-504A/CW-H18VN

AC-504A/CW-H18VN

Giá: 12,080,000đ

12,080,000đ
SFV-212S

SFV-212S

Giá: 3,060,000đ

3,060,000đ
LF-12-13

LF-12-13

Giá: 810,000đ

810,000đ
Tổng tiền: 559,045,450đ
Hủy đơn hàng Thanh toán