Showroom Gold Lixil Đông Đức

Tham quan showroom 181 Trường Chinh

Tham quan 3 tầng trưng bày các mẫu phòng tắm đẹp nhất của Showroom Đông Đức - Gold Lixil 181 Trường Chinh

SHOWROOM ĐÔNG ĐỨC

GOLD LIXIL ĐÔNG ĐỨC - 181 TRƯỜNG CHINH

Văn phòng : 276 Trường Chinh - quận Đống Đa

Tel : 043. 629 52 131 - Phone : 0912 048 217

 

TẦNG 1 - 1st FLOOR

TẦNG 2 - 2nd FLOOR

TẦNG 3 - 3rd FLOOR